Tillbaka

siluetten.jpg

Ekonomi- och finansdirektör

Nacka kommun

Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.

Vill du skapa maximalt värde för skattepengarna?

Uppdraget
Som ekonomi- och finansdirektör ansvarar du på strategisk nivå för att säkerställa kvalitet och effektivitet i ekonomiprocessen. I ekonomiprocessen ingår budget- och bokslutsprocess, koncernfinansiering, koncernredovisning, bolagsstyrning, inköp samt dess koppling till kommunens mål- och resultatstyrning. I uppdraget ingår att verka för att realisera övergripande mål, fokusområden samt de gemensamma strate­giska utvecklingsområdena för strategisk ledning och styrning i kommunen. Du säkerställer att övergripande ekonomifrågor hanteras strategiskt och arbetar med fokus på att uppnå maximalt värde för skattepengarna och en långsiktigt god ekonomisk hushållning.

I uppdraget ingår kommunens ägande av bolag ur ett ekonomiskt perspektiv och den koncern- och kommunövergripande budget- och uppföljningsprocessen. Du representerar kommunen vid bolagsstämmor för de kommunägda bolagen, tunnelbanestyrelsen för förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT) där du ingår som ledamot i ekonomirådet, samt i styrgruppen för STIC/Stockholms inköpscentral.

Du driver ekonomiprocessen i nära samspel med stadsdirektören och kolleger i koncernledningen. Du har en budgetchef och en finanschef som stöd för att nå framgång och lyckas i uppdraget. Stöd och service levereras och utvecklas inom controllerenheten, redovisningsenheten och inköpsenheten som leds av stöd- och servicedirektören.

Kvalifikationer och ledarskap
Du är en drivande och samlande kraft i att styra, leda och utveckla ekonomiprocessen för att realisera kommunens ambition och mål. För att lyckas i uppdraget krävs att du agerar genom öppenhet för att skapa förståelse för vad som behöver åstadkommas på både kort och lång sikt. Du har drivit förnyelsearbete på strategisk nivå i en komplex organisation med fokus på god ekonomisk hushållning.

Uppdraget ställer höga krav på gott omdöme och integritet. Du är bra på att prioritera, planera, driva och följa upp med ett långsiktigt perspektiv för att uppnå kvalitet och resultat. Du har mycket god förmåga till helhetssyn och överblick. Som ledare är du trygg och stabil och bygger relationer genom din pedagogiska förmåga att kommunicera och skapa samsyn kring vad som behöver prioriteras och förnyas. Du agerar genom tillitsbaserad styrning, ledning och utveckling för att skapa engagemang och stolthet.

Du har gedigen erfarenhet av att arbeta som ekonomi- och finansdirektör eller motsvarande i en stor politiskt styrd verksamhet där du framgångsrikt arbetat med att säkerställa kvalitet och effektivitet inom ekonomiområdet. Du har högskoleutbildning med ekonomisk inriktning.

Har du vad som krävs för att utveckla ekonomiprocessen i Nacka kommun för framtiden?


Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Nacka
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/338
Kontakt
  • Agneta Värmon, rekryteringskonsult Proastri, 0707-32 55 00
  • Karin Ivarson, rekryteringskonsult Proastri, 0708 24 69 08
Publicerat 2020-08-12
Sista ansökningsdag 2020-08-23

Sök jobbet