Tillbaka

Gruppledare samordnad utredning och uppföljning sökes!

Nacka kommun, barn- och familjeenheten

Nacka är en enkel, smart och nyskapande kommun där stadens puls möter hav och skog och där människor kan förverkliga sina drömmar. Visionen om öppenhet och mångfald, och värderingen med förtroende och tillit, är ledstjärnor för vår framgång. Nackas ambition är att vara bäst på att vara kommun. Vi behöver därför dig som vill göra skillnad och som har vad som krävs för att utvecklas med oss.

Barn och familjeenheten har i uppdrag att se till att barn i Nacka får det skydd och det stöd de behöver för att växa upp under trygga och goda förhållanden. Stödet ska ges i nära samverkan med barnets familj och nätverk. I gruppen samordnad utredning och uppföljning har vi ansvar för de heldygnsplacerade barnen samt de barn och familjer som har omfattande och komplexa behov. Arbetet tillsammans med familjerna sker enligt Nacka kommuns grundläggande värdering om förtroende och respekt för människans kunskap, egna förmåga – samt vilja att ta ansvar.

I gruppen samordnad utredning och uppföljning söker vi nu gruppledare!

Arbetsgruppen består av 23 medarbetare varav en gruppchef och två gruppledare. Gruppen är idag uppdelad i utredning och uppföljning samt heldygnsvård, tjänsten vi söker är riktad mot utredning och uppföljning. I gruppen finns barnutredare/uppföljare, fördjupade utredare, vuxenhandläggare och samordnare för våld i nära relation. Inom heldygnsvården finns barnsekreterare, familjehemssekreterare och ett skolfamteam bestående av en psykolog och en specialpedagog.   

Som gruppledare ingår du i ett team med gruppledare som inom enheten ansvarar för att leda och fördela det dagliga arbetet. Ni stöttar handläggare till en rättssäker handläggning och evidensbaserat arbetssätt samt säkerställer samverkan över gruppgränser.

Som gruppledare leder och fördelar du arbetet och har full delegation i att fatta beslut i ärenden. Tillsammans med gruppchef och medarbetare driver du utvecklingsarbete i nya arbetssätt och metoder i arbetsgruppen. Du föredrar ärenden i socialutskottet och i rollen ingår också att bidra till implementeringen av ett evidensbaserat arbete samt samverka internt och externt i takt med vår utveckling. Du främjar delaktighet, arbetsglädje, samarbete och en god arbetsmiljö.

Inom gruppen och på enheten arbetar vi aktivt med att bilda team med utgångspunkt från barnet för att på så sätt tillgodose behov av olika kompetenser för barnen och deras familjer. Vi arbetar för att öka barns delaktighet i hela processen och att öka socialsekreterarnas tid tillsammans med barn och familjer.

Arbetsbeskrivning

Som gruppledare ansvarar du för att:

-Fördela ärenden

-Introducera nya medarbetare

-Bidra till att utveckla rutiner, adekvata metoder och samverkan samt säkerställa att medarbetare arbetar i enlighet med de rutiner som tagits fram

-Systematiskt följa upp medarbetarnas arbete samt utgöra ett metodstöd och handleda socialsekreterarna i det dagliga arbetet.

-Säkerställa att medarbetare arbetar rättssäkert samt dokumenterar på ett korrekt sätt i enhetens verksamhetssystem

Kvalifikationer

- Socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

- Erfarenhet av ledarskap dvs. vana att ta ansvar, fatta beslut, vara flexibel och ha god samarbetsförmåga.

- Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga

- Kunskap om utvecklingspsykologi och barns anknytning

- Ett systemiskt förhållningssätt med barn och deras familjer

- Kunskap i för uppdragen viktiga lagar och riktlinjer

- BBiC

Meriterande om du har:

- Erfarenhet av vuxenhandläggning

- Kunskap om MI, motiverande samtal

- Kunskap om Signs of safety

Arbetsplatsen

Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus mittemot Nacka Forum. Vi arbetar i öppna moderna lokaler, med tillgång till motionslokal och restaurang. Du har möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra semesterdagar och få viss ersättning för träningskort.

Anställningens omfattning

Anställningen är tillsvidare och på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi kommer att kalla på intervjuer löpande innan ansökningstidens utgång, sista ansökningsdag är 20/2.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-02-28
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Nacka
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/13
Kontakt
  • Caroline Nilsson Bubb, 087187624
Publicerat 2019-01-22
Sista ansökningsdag 2019-02-20