Tillbaka

siluetten.jpg

Plansamordnare till planenheten

Nacka kommun, planenheten

Nacka är en enkel, smart och nyskapande kommun som utvecklas i takt med Nackaborna. En attraktiv plats där stadens puls möter skog och hav där människor kan förverkliga sina drömmar. Visionen om öppenhet och mångfald, och värderingen med förtroende och tillit, är ledstjärnor för vår framgång. Nackas ambition är att vara bäst på att vara kommun. Vi behöver därför dig som vill bidra till maximalt värde för skattepengarna och som har vad som krävs för att utvecklas med oss.

Nacka kommun växer snabbare än någonsin. Vi bygger stad med tunnelbana, utvecklar våra lokala centrum och kompletterar våra kulturhistoriska och vattennära områden med bostäder och verksamheter. Allt med utgångspunkt i Nackas särart och kvaliteter.

Vi är en medelstor kommun med stort stadsbyggnadsuppdrag. Vill du vara med och ta Nacka in i framtiden? Då ska du arbeta här!

Hos oss blir du en av drygt 40 medarbetare, som stödjer varandra och utvecklas tillsammans - därav har vi en hög trivsel. I Nacka utvecklar vi nya arbetssätt och har tydligt fokus på det offentliga rummet genom vår förstärkning av planenheten med landskapsarkitekter och trafikplanerare och genom att arbeta med medskapande konst, kultur och konstnärlig kompetens för en mer hållbar stadsutveckling under devisen Konsten att skapa stad.

Planenhetens övergripande uppdrag är att planera för 20 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser till år 2030. Ett av våra viktigaste uppdrag är att planera för att utveckla västra Sicklaön till en levande stadsdel där det är attraktivt att leva, verka och bo. Här planerar vi för utbyggd tunnelbana, bostäder, skolor, idrottsanläggningar och mycket mer som hör den täta staden till.

Nu vill vi bli ännu fler och ännu bättre. Vi söker erfarna planarkitekter och plansamordnare med minst fem-tio års erfarenhet av detaljplanering.

Klicka här för att läsa mer om rollen som planarkitekt.  

Ditt uppdrag
Några av planarkitekterna på Planenheten har en roll som plansamordnare. Vi söker två nya planarkitekter som till en del av sitt uppdrag kan axla rollen plansamordnare. Rollen som plansamordnare innebär att du, under enhetschefen, leder planarkitekter inom ett geografiskt avgränsat område. Du kommer att samordna och stödja planarkitekternas arbete med detaljplanprojekt. Som plansamordnare har du översikt över det geografiska områdets projekt både i tidiga skeden och under planprocessen. Plansamordnaren är ett stöd i vardagen för planarkitekterna som rådgivare och bollplank. Syftet är att uppnå helhetsplanering, synergieffekter och kvalitetssäkring.

Utgångspunkten är att ditt arbete som plansamordnare ingår i större stadsbyggnadsprojekt där du ofta företräder planenheten. Tillsammans med andra samordnare för plan-, trafik- och landskap deltar du i möten kring övergripande förhållningssätt, arbetsmetoder och rutiner. Du kommer även som planarkitekt att ansvara för egna detaljplanprojekt.

Du behöver vara intresserad av att samverka, både internt och externt. Ditt förhållningssätt bör vara att utveckla Nacka stad i samklang med dess särart och kvaliteter.

Alla personal-, arbetslednings- och arbetsmiljörelaterade frågor hanteras av enhetschefen.  

Kvalifikationer 
Du har magister eller masterexamen som planeringsarkitekt-, arkitekt-, landskapsarkitekt- eller motsvarande. Du har mångårig dokumenterad erfarenhet av arbete med detaljplanering och goda kunskaper i att arbeta med PBL. Som plansamordnare behöver du ha erfarenhet av och goda kunskaper om olika nivåer och skalor inom stadsbyggande, dvs både övergripande strukturer och på detaljplanenivå. Rollen kräver tidigare erfarenhet av att leda och stödja kollegor i arbetet.

Du behöver ha god förmåga att i tal och skrift lyfta fram ditt budskap. Tidigare erfarenhet av kommunal verksamhet är meriterande.

Du är en god problemlösare och kan se nya angreppssätt. Du har helhetssyn som kan ta hänsyn till flera perspektiv och göra goda avvägningar med avseende till verksamhetens och det byggda resultatets bästa. Du behöver vara lyhörd och ha god samarbetsförmåga. Vi ställer höga krav på din förmåga och vilja att stödja kolleger gällande process- och projektrelaterade frågor med avseende på både avgränsning och kvalitet i förhållande till uppställda mål och krav. Rollen kräver att du är självgående och strukturerad.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Om tjänsten
Heltid tillsvidareanställning. Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan dock senast 21 april 2019. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Nacka
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/870
Kontakt
  • Susanne Werlinder, enhetschef, 08 718 94 42
  • Sara Nadbornik, HR-specialisr, 08 718 91 91
Facklig företrädare
  • Hans Andrasko, Sveriges arkitekter, 08 718 98 81
Publicerat 2019-03-14
Sista ansökningsdag 2019-04-21