Tillbaka

Skolsköterska till Barn och Elevhälsan / Nacka kommun.

Nacka kommun, Välfärd skola

Nacka är en enkel, smart och nyskapande kommun som utvecklas i takt med Nackaborna. En attraktiv plats där stadens puls möter skog och hav där människor kan förverkliga sina drömmar. Visionen om öppenhet och mångfald, och värderingen med förtroende och tillit, är ledstjärnor för vår framgång. Nackas ambition är att vara bäst på att vara kommun. Vi behöver därför dig som vill bidra till maximalt värde för skattepengarna och som har vad som krävs för att utvecklas med oss.

Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.

Barn- och elevhälsan i Nacka kommun är en central enhet inom Nackas kommunala skolor. Vår roll är att i samarbete med övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasium främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Utgångspunkt är förskolans/skolans ansvar att skapa en god lärandemiljö för alla barn och elever. Barn- och elevhälsan består av skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, tal- och specialpedagoger, logopeder, språkpedagoger samt en hälso- och motorikpedagog. Våra unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper.

Uppdraget
Som skolsköterska på grundskolan erbjuder vi tre längre hälsobesök tillsammans med skolläkare i F-klass, därefter skolsköterskebesök åk 4 och åk 8 samt två korta hälsobesök hos skolsköterskan i åk 2 och åk 6. Uppföljning av t.ex. syn, hörsel, rygg, längd och vikt sker vid behov. Vaccinationer i F-klass, åk 5 och åk 8 samt enklare sjukvårdsinsatser på mottagningstid ingår i våra arbetsuppgifter. Vi arbetar hälsobefrämjande och förebyggande kring hälsofrågor och skoltrivsel med stort fokus på hälsosamtalen.

Som skolsköterska arbetar man nära skolkurator, specialpedagog och rektor i ett elevhälsoteam. Vi har även skolläkare och skolpsykolog som regelbundet kommer till skolan.

Vi erbjuder dig en tjänst inom Barn och Elevhälsan inom Välfärdskola i Nacka kommun med placering på Igelbodaskolan åk F-åk 6. Tjänsten är tillsvidareanställning på 75 %. Skolan har en aktiv elevhälsa där samarbete sker kontinuerligt bl.a. genom EHT som rektor på skolan har ansvar för.

Vi inom den centrala Elevhälsan har APT och professionsmöten en gång per månad och handledning erbjuds varje månad i grupp om åtta skolsköterskor. Inom Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar 30 skolsköterskor och fem skolläkare organiserat under en enhetschef samt en bitr. enhetschef / verksamhetschef som är skolsköterskornas närmsta chef, de ger ett övergripande stöd åt alla skolsköterskor och skolläkare. Det finns också en administrativ personal inom enheten som har ansvar över introduktionen av nyanställda, det digitala journalsystemet PMO och vårt arkiv.                                  Vi är en stor grupp med mycket driv och fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi arbetar också i intressegrupper för att driva verksamheten framåt.

Din bakgrund/Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterska med specialistutbildning inom Barn och ungdom, Distriktssköterska eller Skolsköterska och då önskvärt att du har erfarenhet av skolsköterskearbete. Vi lägger stor vikt vid personlighet. 

Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker?

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, varför vi gärna ser din ansökan med tillhörande CV och personligt brev så snart som möjligt dock senast 20-02-15. Du söker via rekryteringssystemet. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef för EMI Christina Leach eller facklig företrädare Laura Vera-Ferchichi genom kommunens växel 08 7188000.

Läs mer om våra verksamheter på www.nacka.se  

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-01-20
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Nacka
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/22
Kontakt
  • Christina Leach, +4687189493
Facklig företrädare
  • Laura Vera Ferchichi, 0704318527
Publicerat 2020-01-15
Sista ansökningsdag 2020-02-15