Tillbaka

Barnskötare sökes till Kristallens förskola i Nacka

Nacka kommun, Välfärd skola, Condorens förskolor

Nacka växer och bygger stad. Vi är en öppen, enkel och smart kommun som präglas av valfrihet, effektivt resursutnyttjande och dialog med medborgarna. Mångfald och öppenhet är viktiga ledstjärnor i kommunen där stadens puls möter hav och skog och där människor kan förverkliga sina drömmar. Vi ska vara bäst på att vara kommun och behöver de bästa medarbetarna för att tillsammans uppnå den ambitionen.

Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.

Condorens Förskolor består av Kristallens förskola, Hästhagens förskola och förskolan Optimus.

Vår verksamhet syftar till att skapa en gemenskap för barn och vuxna där medmänsklighet, medkänsla och meningsfullhet får mötas. Vårt arbetssätt utgår från att lärmiljön är den viktigaste faktorn i barnens utbildning och vi arbetar mot att skapa en verksamhet där förhållningsätt, pedagogik och fysisk miljö bildar en helhet. I våra årslånga projekt arbetar vi medvetet med att ge barn tillgång till en mängd olika uttryckssätt. När barnet visar sin kunskap digitalt, i tal, i bild etc. ger det oss förståelse om vad och hur barnet lär.

Vi är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin och har under lång tid arbetat systematiskt med förbättringsarbete och använder pedagogisk dokumentation som grund. Under 2018/2019 kommer vi att utveckla arbetssätten kring digitalisering, litteracitet och våra lärmiljöer. Vår värdegrund är Självkänsla, Vilja och Gemenskap.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en vikarierande barnskötare till Kristallens förskola, som är belägen centralt i Järla nära kommunikationer och köpcentrum. Du kommer att arbeta på en avdelning med barn i åldersgruppen 1-3 år, 3-4 år, alternativt 5-6 år. Arbetet innebär att vara en närvarande, medforskande pedagog i barnets vardag. Våra ledord: självkänsla, vilja och gemenskap genomsyrar vårt förhållningssätt till barn, kollegor och föräldrar. Vi arbetar med inspiration från Reggio Emilia filosofin med läroplanen som grund. Vi utmanar samt stärker barnets tilltro till den egna förmågan, barnets vilja till delaktighet och strävan efter självständighet.

Vår miljö är inbjudande och varsamt utformad. Den inneboende nyfikenhet barnet har möts av material som utmanar dess tidigare erfarenheter. Genom att i verksamheten erbjuda en mängd varierade former för uttryck, ges varje barn utrymme till att upptäcka just sitt språk. Vi arbetar i ämnesövergripande projekt, där barnens initiativ och intressen är utgångspunkter och där barnen lär och inspireras av varandra. Pedagogisk dokumentation är vårt verktyg för att medvetandegöra vuxna och barn om sitt lärande. Barnets tankar och idéer bemöts med respekt och i reflektion tillsammans med andra barn och vuxna synliggörs sammanhang kring fenomen i vår omvärld. Vi arbetar genusmedvetet och har en ansvarig genuspedagog på varje förskola. Vi vill ständigt förbättra vårt sätt att arbeta, varför vi ofta reflekterar över vårt arbete med barnen.

Din bakgrund

Vi söker dig som är utbildad barnskötare, och är väl insatt i läroplanens intentioner. Du behärskar svenska språket i tal och skrift då det i arbetet ingår pedagogisk dokumentation. Vi vill även att du besitter digital kompetens. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Vidare är du en öppen och positiv person med stort engagemang för ditt uppdrag. Du har god förmåga att etablera kontakt med föräldrar, barn, och kollegor, samt är flexibel och har känsla för lagarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om anställningen

Tjänsten är ett vikariat med start omgående tom 181221 med stor chans till förlängning, under förutsättning att tjänsten inte tas i anspråk pga övertalighet inom kommunen. Intervjuer pågår fortlöpande under annonseringstiden.

Vi ser med spänning fram emot din ansökan!

  

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-12-21
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Land Sverige
Referensnummer 2018/718
Kontakt
  • Merit Jakobson, 087189041
Facklig företrädare
  • Pyret Due Hedlund, Kommunal, 087188943
Publicerat 2018-10-11
Sista ansökningsdag 2018-11-04