Tillbaka

Gruppchef till familjerätten

Nacka kommun, barn- och familjeenheten

Barn och familjeenheten har i uppdrag att se till att barn i Nacka får det skydd och det stöd de behöver för att växa upp under trygga och goda förhållanden. Stödet ska ges i nära samverkan med barnets familj och nätverk. Vi erbjuder ett brett utbud av serviceinsatser och biståndsbedömda insatser baserade på förtroende och respekt för människors kunskap, egna förmåga och för viljan att ta ansvar för sig själv och sina barn. Kvaliteten följs upp och granskas av enheten. Verksamheterna som ger insatser får stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Hos oss är kompetens- och verksamhetsutveckling i fokus och medarbetarna är vår viktigaste resurs.

Familjerätten i Nacka kommun

Familjerätten är en del av Barn och Familjeenheten. Vi arbetar i en teambaserad organisation som ska underlätta och förenkla medborgarnas kontakt med socialtjänsten.

Familjerätten har under många år byggt en stabil verksamhet. Det innebär att du kommer till en arbetsplats där det finns goda förutsättningar att utveckla från en stabil grund. Vi är väldigt nyfikna på vem du är och vad du kommer att tillföra.

Nackas familjerätt är en av fem kommuners familjerätter som deltagit i Allmänna Barnhusets projekt ”Samverkansteam”. Det finns ett etablerat samarbete med FOU-Södertörn. Nacka familjerätt deltar också i ett samarbete med andra kommuner, SKL och Skatteverket gällande ”förenklade faderskap”.

Arbete pågår nu tillsammans med Värmdö kommun för att se om det finns möjligheter att slå samman familjerätterna i de båda kommunerna. Om allt faller på plats beräknar vi att en sammanslagning kan genomföras under hösten 2018.

 Arbetsbeskrivning

Som chef för familjerätten har du ett totalansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och det systematiska arbetsmiljöarbetet. I ansvaret ligger att verka för helhetssyn på socialtjänsten med fokus på kundens delaktighet och en effektiv och rättssäker handläggning. Ditt arbete tar sin utgångspunkt i Nacka kommuns styrmodell. Det krävs att du har förmågan att handla utifrån fattade beslut, mål och riktlinjer. Du ingår i ledningsgruppen för Barn- och familjeenheten. I din funktion ingår att samverka internt och externt i takt med organisationens utveckling. Du är föredragande i socialutskottet.

Kvalifikationer

 socionomexamen, alternativt en kandidatexamen som kan bedömas som likvärdig.

  • mångårig erfarenhet av myndighetsutövning
  • god kunskap om de områden familjerätten arbetar med
  • erfarenhet av arbete med utveckling av metoder och kvalitet
  • det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av arbete som chef med personal- och budgetansvar.
  • det är meriterande om du har utbildat dig inom ledarskap

Du har ett samhällsengagemang och intresse för familjerättens arbetsområden. Kommunicerar gör du på ett tydligt sätt och att samarbeta med andra är lätt för dig. Du vill verka för ett lärande och innovativt klimat samt leder, driver och skapar förutsättningar. För att klara uppdraget behöver du vara en person som är trygg och stabil.

Vi erbjuder

 En friskvårdstimme per vecka, tillgång till motionslokal, friskvårdspeng, semesterväxling samt möjlighet till löneväxling till pension. Vi satsar på gemensamma utbildningar där all personal deltar för att få gemensam syn- och arbetssätt. Under hösten 2017 har samtliga medarbetare börjat en tre terminer lång systemteoretisk utbildning.

Om anställningen

Tillsvidareanställning på heltid med ett chefsförordnande. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 21 januari.

Urvalsprocess och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

  

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Land Sverige
Referensnummer 2017/687
Kontakt
  • Caroline Andreasson, 087189573
Facklig företrädare
  • Yvette Forssmark, Vision, 08 718 91 68
  • Beata Lingman, Akademikerförbundet SSR, 087188198
Publicerat 2018-01-03
Sista ansökningsdag 2018-01-21

Logga in och sök jobbet