Tillbaka

Samordnare, Barncentrum

Barn- och familjeenheten

Barn och familjeenheten har i uppdrag att se till att barn i Nacka får det skydd och det stöd de behöver för att växa upp under trygga och goda förhållanden. Stödet ska ges i nära samverkan med barnets familj och nätverk. Vi erbjuder ett brett utbud av serviceinsatser och biståndsbedömda insatser baserade på förtroende och respekt för människors kunskap, egna förmåga och för viljan att ta ansvar för sig själv och sina barn. Kvaliteten följs upp och granskas av enheten. Verksamheterna som ger insatser får stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Hos oss är kompetens- och verksamhetsutveckling i fokus och medarbetarna är vår viktigaste resurs.

Vårt Barncentrum har funnits sedan 2008 och är en samlokaliserad myndighetssamverkan i syfte att på ett mer rättssäkert och barnvänligt sätt utreda brott och misstankar om brott mot barn. Barncentrums målgrupp utgörs av barn under 18 år bosatta i någon av de tre kommunerna Tyresö, Nacka och Värmdö och som misstänks vara utsatta för allvarliga brott i nära relation, sexuella övergrepp eller andra allvarliga våldsbrott. Barncentrum är organiserat i en styrgrupp med representanter från varje myndighet.

Barncentrum är placerat i egna lokaler i Nacka strand, granne med polisstationen i lokalpolisområde Nacka.

Rollen som samordnare innebär att tillsammans med polisens samordnare ha ansvar för arbetet på Barncentrum. Det centrala arbetet är att samordna barnförhör och samrådsmöten. Samordnaren är sammankallande och sekreterare för akuta och planerade samrådsmöten, olika samverkansmöten samt styrgruppens möten. Samordnaren ska vara tillgänglig för kommunernas socialtjänst, polis och åklagare och ansvara för att information mellan de olika myndigheterna kommer fram.

I arbetet ingår att erbjuda ett gott mottagande framförallt för barnen och även för deras familjer samt personal vid myndigheterna. Det innebär alltifrån krisbemötande och stöd till familjer/barn som kommer för förhör till att ansvara för att lokalerna är trivsamma. Samordnaren ansvarar även för att upprätthålla ett gott samarbete med skolor och förskolor vilket bland annat innebär att regelbundet vara ute och informera om verksamheten.

Samordnaren har administrativt ansvar för sammanställning av det arbete som görs i Barncentrum. Exempel på detta är årlig verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, listor på de ärenden som är aktuella i Barncentrum, statistik, utvärdering och analys av arbetet. Samordnaren förväntas också driva arbetet framåt genom att utveckla arbetsformer och ansvara för metodutveckling.

Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning. Du ska ha goda kunskaper om barns utveckling samt flerårig erfarenhet av barnsamtal, barnavårdsutredningar och av att möta familjer i kris. Du är organisatorisk och utrycker dig väl i skrift och tal. Vid sidan av kraven på kompetens och erfarenhet är det viktigt att du är en positiv person med en egen drivkraft och god förmåga att samarbeta/samverka. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Land Sverige
Referensnummer 2018/69
Kontakt
  • Jens Arnesson Gruppchef, 08-718 94 32
  • Isabel Hillborg, 08-718 78 61
Facklig företrädare
  • Kateryna Sjepeleva, Akademikerförbundet SSR, 087187604
  • Yvette Forssmark, Vision, 08 718 91 68
Publicerat 2018-01-26
Sista ansökningsdag 2018-02-18