Tillbaka

Socialsekreterare till barn- och familjeenheten

Nacka kommun, barn- och familjeenheten

Barn och familjeenheten har i uppdrag att se till att barn i Nacka får det skydd och det stöd de behöver för att växa upp under trygga och goda förhållanden. Stödet ska ges i nära samverkan med barnets familj och nätverk. Vi erbjuder ett brett utbud av serviceinsatser och biståndsbedömda insatser baserade på förtroende och respekt för människors kunskap, egna förmåga och för viljan att ta ansvar för sig själv och sina barn. Kvaliteten följs upp och granskas av enheten. Verksamheterna som ger insatser får stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Hos oss är kompetens- och verksamhetsutveckling i fokus och medarbetarna är vår viktigaste resurs.

Vi har nu lediga tjänster i gruppen som arbetar med utredning och uppföljning av barn 0-18 år.

Arbetet innebär utredningsarbete i barnavårdsärenden, att fatta beslut och följa upp insatser. Vi har ett chefsnära stöd genom våra två gruppledare, som har full delegation. Vi sitter i samma lokaler som resten av barn- och familjeenheten, vilket underlättar ett nära samarbete.

Du har hittat rätt kommun om du är en person som uppskattar kompetensutveckling

 • Sedan 2014 har vi en pågående utbildningssatsning för en evidensbaserad praktik där alla våra medarbetare inom Barn- och familjeenheten och Omsorgsenheten ingår.
 • Du liksom alla andra inom vår enheter får grundutbildning i Motiverande samtal inklusive MI-coaching av dina arbetskamrater.
 • Hösten 2017 inledde vi en tre terminers utbildning i Systemteori inom socialtjänsten- en utbildning som riktar sig till alla medarbetare inom IFO och Funktionsnedsättning.

Din bakgrund

 • Socionomexamen
 • Erfarenhet, gärna flerårig, av myndighetsutövning.
  • Du har en god dokumentationsförmåga och en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
  • Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av motiverande samtal och systemteori.

Vi erbjuder

Möjlighet att jobba hemma, tillgång till motionslokal i Nacka stadshus, friskvårdstimme och friskvårdsersättning samt växling av semesterersättning mot fler semesterdagar.

Anställningsform Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning Heltid

Tillträde Snarast


Anne Torp 087187626

Facklig företrädare Beata Lingman, Akademikerförbundet SSR 087188198

Tedros Asmelash,   Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 3
Land Sverige
Referensnummer 2018/77
Kontakt
 • Anne Torp, 087187626
Facklig företrädare
 • Tedros Asmelash, Vision, 087187596
 • Beata Lingman, Akademikerförbundet SSR, 087188198
Publicerat 2018-02-14
Sista ansökningsdag 2018-04-20