Nackas kommunala skolor

Vi är en av de främsta skolkommunerna som når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som genom ny och beprövad pedagogik stimulerar barns och ungdomars kunskapsutveckling.

Nackas kommunala skolor och förskolor är en lärande organisation med utvecklande utbyte mellan våra 2600 medarbetare fördelade på 2 gymnasier, 22 grundskolor och 39 förskolor. Tydlig ledning, engagerade pedagoger, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga byggstenar i det arbetet. Barn och elevhälsan ingår i vår organisation och är nära knuten till verksamheten.

 

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

 

 

Möt våra medarbetare

 

Mats Törnquist

Lärare, Stavsborgsskolan
 
 

(Klicka för mer information)

Lediga jobb 

Legitimerad lärare till lågstadiet, vikariat

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sickla skola och förskolor, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-19


Barnskötare till Kummelnäs förskola/Myrsjö rektorsområde

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjö rektorsområde, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-06-01


Skolkoordinator till Nacka gymnasium

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka gymnasium, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-24


Biträdande rektor förskola till Älta rektorsområde

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Älta rektorsområde, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-23


Grundskollärare åk F-3 Sigfridsborgsskolan Älta RO Nacka kommun

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sigfridsborgs skolenhet, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-21


Sickla förskolor söker två skickliga och erfarna barnskötare/resurser

Nacka kommun, Välfärd skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-31


Gymnasielärare i psykologi och ev annat ämne till Nacka gymnasium

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka gymnasium, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-13


Ma / NO lärare Stavsborgsskolan i Älta

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Stavsborgsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-23


Stavsborgsskolan söker lärare i årskurs F-3

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Stavsborgsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-23


Lärare idrott och Naturvetenskapliga ämnen Stavsborgsskolan i Älta

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Stavsborgsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-23


Nacka gymnasium söker lärare i Teknik, Konstruktion, CAD och eller Design

Nacka kommun, Välfärd skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-23


Stavsborgsskolan söker lärare i Idrott och Hälsa

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Stavsborgsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-23


Vaktmästare Älta Rektorsområde

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Älta rektorsområde, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-16


Stavsborgsskolan söker lärare i Svenska / Spanska år 7-9

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Stavsborgsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-23


Biträdande rektor till Eklidens grundsärskola

Nacka kommun, NKS, Järlahöjdens rektorsområde, Eklidens skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-09


Lärare i medieämnen till Nacka gymnasium

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka gymnasium, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-05


Gymnasielärare i medieproduktion på Nacka gymnasium

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka gymnasium, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-07


Skolkurator

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Barn- och elevhälsan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-09


Lärare åk 1-3 Orminge skola/Myrsjö rektorsområde

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Orminge skolenhet, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-21


Nacka gymnasium söker lärare i matematik och fysik

Nacka kommun, Välfärd skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-09


Gymnasielärare i franska och annat ämne till Nacka gymnasium

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka gymnasium, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-05


Biträdande rektor till Neglinge skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens rektorsområde, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-09


Eklidens skola söker lärare till grundsärskolan

Nacka kommun, Välfärd skola, Eklidens skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-12


Björknässkolan söker lärare i MA/NO/TK

Nacka kommun, Välfärd skola, Björknässkolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-08


Lärare i slöjd till Saltsjöbadens Samskola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-28


Lärare i NO/MA - undervisning på engelska - till Saltsjöbadens Samskola!

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2021-05-28


 

NACKA KOMMUN

08-718 80 00

GRANITVÄGEN 15

S- 131 81