Lediga tjänster

Vi söker fortfarande sommarvikarier till grupp- och servicebostäder LSS

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans, Gruppbostäder, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Fisksätra förskolor söker erfaren förskollärare

Nacka kommun, Välfärd skola, Fisksätra förskolor, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-03


Fisksätra förskolor söker utbildad barnskötare med mångårig erfarenhet

Nacka kommun, Välfärd skola, Fisksätra förskolor, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-03


Inköpsanalytiker i början av sin karriär till Nacka kommun!

Nacka kommun, inköpsenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-12


Inköpare som vill utvecklas i Nacka kommun!

Nacka kommun, inköpsenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-12


Utbildad och erfaren barnskötare till Älta skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Älta skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-08


Myrsjöskolan söker fritidslärare/pedagog

Nacka kommun, Välfärd skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-08


Skolsköterskor till Centrala Barn och Elevhälsan Nacka kommun

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Barn- och elevhälsan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-24


Stödassistenter till Saltängens korttidstillsyn

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-02


Timpersonal till de kommunala fritidsgårdarna

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Kultur och fritid, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-30


Lärarvikarie i Musik, Eklidens skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-10


LSS-handläggare till Omsorgsenheten i Nacka kommun!

Nacka kommun, MH, omsorgsenheten, LSS, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Samordnare för föräldrar till unga i riskzon för kriminalitet

Nacka kommun, barn- och familjeenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-02


Trafikplanerare till trafikenheten

Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter samt stöd, trafikenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-06


IT-projektledare till digitaliseringsenheten!

Nacka kommun, digitaliseringsenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Miljö- och bygglovdirektör till Nacka kommun

Nacka kommun, personalenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Lärare till förskoleklass

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sågtorpsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-01


Lärare i idrott, Eklidens skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-30


Förskollärare till Skuru - Duvnäs förskolor

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Skuru-Duvnäs rektorsområde, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-05


Lärare svenska, Eklidens skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-30


Lärare mot fritidshem med bild

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sigfridsborgs skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Engagerad och driven legitimerad speciallärare till Älta skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Älta skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Sigfridsborgs skola söker två grundskollärare i årskurs 2 och 3

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sigfridsborgs skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Lärare i NO och MA åk 4-6 till Neglinge skola!

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Neglinge skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-07-01


Rektor till Skuru-Duvnäs rektorsområde

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-08


HR-specialist inriktning rekrytering till personalenheten!

Nacka kommun, personalenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Sjuksköterska till Ektorp seniorcenter

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter, Ektorp, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-10


Nacka seniorcenter söker tim- och sommarvikarier nattetid!

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Stab kompetensförsörjning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-10


Lågstadielärare till Skuru-Duvnäs rektorsområde

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjö-Duvnäs skola med förskolor, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


2 Barnskötare / resurser

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Korallens förskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-30


Myrsjöskolan söker lärare i idrott och hälsa åk. 7-9

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjöskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-26


Projektledare Energitjänster

Det här är Nacka Energi, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Myrsjöskolan söker lärare i slöjd trä/metall

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjöskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-25


Nacka gymnasium söker lärare i engelska

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka gymnasium, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Växthusets förskola söker erfaren barnskötare

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Växthusets förskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-24


Nacka gymnasium söker lärare till Dator- och kommunikationsteknik

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka gymnasium, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-26


Gruppchef till familjehemsvården

Nacka kommun, barn- och familjeenheten, Familjehemsvården, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Två gruppledare till utredning och uppföljning 0-18 år

Nacka kommun, barn- och familjeenheten, Utredning och uppföljning barn, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Samordnare för SIG (sociala insatsgrupper) i Fisksätra

Nacka kommun, barn- och familjeenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-26


Specialpedagog till Neglinge skola i Saltsjöbaden!

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Neglinge skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-07-01


Speciallärare/lärare med specialpedagogisk kompetens, inriktning Ma/NO

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Stavsborgsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-06


Lågstadielärare till Saltsjöbadens Samskola!

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Saltsjöbadens Samskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Larmpatrullen söker sommarvikarie v. 26-35 i Nacka kommun!

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Myrsjöskolan söker lärare i Ma/NO åk. 7-9

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjöskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Stadsutvecklingsstrateg (vik.) till enheten för strategisk stadsutveckling

Nacka kommun, enheten för strategisk stadsutveckling, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Samordnare för unga i riskzon SSPF till barn- och familjeenheten

Nacka kommun, barn- och familjeenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-24


Nacka gymnasium söker lärare i svenska och engelska

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka gymnasium, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Elevassistent till Björknäs grundsärskola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Björknäs grundsärskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-04


Drifttekniker inom Anläggning till Nacka vatten och avfall AB

Nacka vatten och avfall AB, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Resurspedagog till Järla skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järla skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Jaralbergs skola söker Ma/NO-lärare 4-6

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Jarlabergs skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Jarlabergs skola söker idrottslärare på 60%

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Jarlabergs skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Jarlabergs skola söker erfaren lärare i fritidshem

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Jarlabergs skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Biträdande rektor till Eklidens skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Markingenjörer till enheten för fastighetsförvaltning

Nacka kommun, enheten för fastighetsförvaltning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Socialsekreterare till arbets- och etableringsenheten

Nacka kommun, arbets- och etableringsenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-23


Tim- och sommarvikarier till Nacka seniorcenter

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Stödassistenter till Solsidevägens gruppbostad

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Omsorg och assistans, Gruppbostäder, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Björknässkolan söker musiklärare

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Björknässkolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Lärare i teknik, Eklidens skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-23


Nackas kommunala skolor söker HR-specialist

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Järla skola söker biträdande rektor

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järla skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-26


Boo Gårds skola söker lärare i textilslöjd och bild

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Boo Gårds skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-27


Lärare F-3 till Älta skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Älta skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-26


Vikarierande lärare åk F-3 till Älta skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Älta skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-26


Fritidspedagog Järla skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järla skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-25


Lärare Hk årskurs 4-6 till Järla skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järla skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-25


Grundlärare mot fritidshemmet till Järla skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järla skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-25


Sågtorpsskolan söker utbildad barnskötare till fritidsuppdrag

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sågtorpsskolan , Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-25


Sågtorpsskolan söker barnskötare till förskoleklass för vikariat

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Sågtorpsskolan , Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-25


Sjötäppans seniorcenter söker sjuksköterskor!

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter, Sjötäppan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Stavsborgsskolan söker lärarvikarie i Musik 100%

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Stavsborgsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Stavsborgsskolan söker lärare i ämnena No och Teknik 100%

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Stavsborgsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Stavsborgsskolan söker lärare i Slöjd inriktning TM ca 60%

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Stavsborgsskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Söker du sommarjobb? Personlig assistans söker sommarvikarier

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Personlig assistans, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Myrsjöskolan söker lärare Ma/No/Tk, Sv, En åk 6

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Myrsjöskolan, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-21


Utbildade barnskötare till Skuru-Duvnäs rektorsområde

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Skuru-Duvnäs rektorsområde, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-22


Undersköterska sökes till dagverksamhet, seniorcenter vikariat

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Stab kompetensförsörjning, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-06-19


Barnskötare / Elevassistent till Solfjäderns specialförskola

Nacka kommun, Solfjäderns specialförskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-28


Nattpatrullen i Nacka kommun söker sommarvikarie v. 26-37

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-29


Lärarvikarie i Ma/NO, Eklidens skola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Eklidens skola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-30


Elevassistent till Björknäs grundsärskola

Björknäs grundsärskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-28


Nacka kommuns modersmålsenhet söker modersmålslärare i ukrainska

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Modersmålsenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Nacka kommuns modersmålsenhet söker modersmålslärare i Swahili

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Modersmålsenheten, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-30


Förskollärare till Källans förskola

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Källans förskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Söker du sommarjobb? Socialpsykiatrin söker sommarvikarier v. 29-34/36!

Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Socialpsykiatri, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-24


Barnskötare vikarierat

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Chrysolitens förskola, Nacka
Sista ansökningsdatum 2022-05-31