Tillbaka

Övergripande specialpedagog till Barn och elevhälsan

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Barn- och elevhälsan

Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.

Övergripande Specialpedagog till den centrala Barn och elevhälsan i Nacka kommun

Vi söker en specialpedagog med ett övergripande specialpedagogiskt ansvar inom den centrala Barn och elevhälsan i Nacka. Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker?

Ditt uppdrag

Barn och elevhälsan i Nacka är en enhet inom de kommunala skolorna, Välfärd skola. Enheten består av elevhälsans medicinska insatser, psykologer, kuratorer, logopeder och specialpedagoger Den centrala barn- och elevhälsan leds av enhetschef och en biträdande enhetschef. Vi arbetar mot alla kommunala förskolor, skolor samt särskolor och stöttar dem i arbetet med att ge varje barn och elev rätt förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Tillsammans med rektorer, lärare och pedagogisk personal strävar vi efter att utveckla barn- och elevhälsoverksamheten såväl lokalt som centralt med specialistkompetens.

Vi söker nu en specialpedagog med inriktning mot skola som har en god erfarenhet av det specialpedagogiska arbetet, däribland erfarenhet att arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt samt tillgängliga lärmiljöer. I tjänsten ingår uppdrag inom centrala barn- och elevhälsan riktat till våra enheter inom grundskolan och gymnasiet. Tillsammans med skolsköterskor, speciallärare, skolpsykologer, logopeder och kuratorer kommer du att arbeta med barn- och elevhälsofrågor på grupp- och organisationsnivå, men också på individnivå. Du kommer organisatoriskt att tillhöra centrala barn- och elevhälsan.

Arbetet som övergripande specialpedagog inom barn och elevhälsan innefattar bland annat att du ska:

 • Vara en kvalificerad samtalspartner till, arbetslag, enskilda pedagoger och personal i annan pedagogisk verksamhet i specialpedagogiska frågor inom bl a området läs och skrivutveckling, autism och beteendestörningar
 • Genom handledning bidra med fördjupad kunskap som gör att det pedagogiska arbetet i verksamheten utvecklas
 • Bidra med förståelse för hur olika funktionsnedsättningar och skador påverkar utvecklingsprocesserna
 • Genomföra kartläggningar/pedagogiska utredningar och vara ett stöd i utarbetandet av handlingsplaner/åtgärdsprogram
 • Kunna bidra med sin specialistkompetens vid kompetensutvecklingsdagar
 • Samverka med andra yrkesgrupper och institutioner; t ex IFO, BUP och HAB
 • Vara uppdaterad inom ny specialpedagogisk forskning och litteratur för att delge verksamheterna
 • Delta i och även kunna leda nätverk med kollegor inom och utanför kommunen för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
 • Göra observationer, utredningar och handleda både på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • Vara ett stöd i kartläggningen av lärsituationer, anpassningar samt den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån individ, grupp och organisation
 • Vid behov delta i enheternas barn-/elevhälsoteam tillsammans med rektor
 • Utifrån uppdrag bistå i att ta fram stödmaterial, riktlinjer och strukturer

Vi erbjuder dig

I Nacka kommun tror vi på öppenhet, mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga. Varje medarbetares insats är viktig och vi förväntar oss att alla som arbetar med oss har viljan och förmågan att vara med i utvecklingen och tillsammans med oss skapar förutsättningar för framtiden.

De olika personalkategorierna ses regelbundet för kompetensutveckling samt utbyte av erfarenheter. Vi erbjuder mentorskap för alla våra nyanställda medarbetare.

Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 1 500 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.

Din bakgrund

Vi söker dig som har specialpedagogexamen med flerårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete. Du bör ha god erfarenhet av arbete med utbildning, handledning, konsultation och stöd till arbetslag och pedagoger. Vi lägger stor vikt vid erfarenhet inom det specialpedagogiska arbetet och personlig lämplighet

Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga och är flexibel. Viktigt är att du också tycker om att arbeta i team, då du ska samverka med skolans personal och med kollegor i Barn och elevhälsan i Nacka. Erfarenhet krävs från specialpedagogiskt arbete i grundskola och helst även inom särskolan. Det är viktigt att du kan hantera digitala lärverktyg samt digitala läromedel.

Självständighet, samarbetsförmåga, god organisations- och planeringsförmåga samt förmåga att prioritera, skapa struktur och ordning behövs för uppdraget. Det är naturligt för dig att fokusera och driva på för att säkerställa kvalitet och evidens, samt nå goda resultat.

Om anställningen

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80%-100 % fr o m 20220811 eller enligt överenskommelse

Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du
Enhetschef Ylva Bandmann Holmberg 070-431 90 25.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 20/5 2022. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer kommer att ske löpande.

Läs gärna mer om våra verksamheter på www.nacka.se

Välkommen med din ansökan!

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20220811
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%-100%
Ort Nacka
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/216
Kontakt
 • Ylva Bandmann Holmberg, +4687189025
Publicerat 2022-04-28
Sista ansökningsdag 2022-05-20

Sök jobbet